Marjo Wiltingh

Marjo Wiltingh  krijgt in 2017 een wending in haar leven. Een motorongeval heeft ingrijpende gevolgen en dwingt haar tot herbezinning, verliesverwerking en loslaten wat was. Wilgenhout is zacht en makkelijk te bewerken. Wilgen komen o historische plaatsen langs randen...